اعلام نتایج آراء خبرگان آهنگرکلابزرگ

كد خبر: 755

اعلام نتایج آراء خبرگان روستای آهنگرکلابزرگ آهنگرکلابزرگ

سید رحیم  توکل با 1276 رای ، حائز رتبه اول در روستای آهنگرکلا بزرگ شده است.


اعلام نتایج آراء خبرگان روستای آهنگرکلابزرگ آهنگرکلابزرگ

ردیف نام  نام خانوادگی قربانی آقاجان نتاج علیپور جممع  کل
1 صادق اردشیر لاریجانی 200 156 168 524
2 سید صادق پیشنمازی 47 89 45 181
3 سید رحیم توکل 412 447 417 1276
4 علی اکبر سیفی 158 200 170 528
5 نوراله طبرسی 211 113 90 414
6 محمد حسن گلی 142 187 96 425
7 علی معلمی 124 169 141 434


بازدید: 1182 نسخه چاپی

يادداشت مدير سايت

Portal Administration 2379109 1182 0.1054688 ITShomal.com