سليمان ( جبرئيل ) فلاح

ش

نام :   سليمان ( جبرئيل )
شهرت: فلاح
نام پدر: ابراهيم
ولادت:   1344 
شهادت:  19/2/1365
محل شهادت: شرهاني

شهيد سليمان فلاح با عشق و علاقه به ديار حق شتافت. روحش شاد

 

« فقاتلوا ائمه الكفر انهم لايمان لهم لعلهم ينتهون »
پس راهبران كفر را بكشيد زيرا كه آنها تعهد و مسئوليتي ندارند باشد كه تنبه شوند.  توبه 12


 


يادداشت مدير سايت

Portal Administration 2379095 1977 0.1367188 ITShomal.com